Літинська районна рада
Літинський район, Вінницька область

Символіка району

Герб Літинського району

Прапор Літинського району

Затверджено рішенням Літинської районної ради

від 14 листопада 2007 року № 215 Про затвердження

Положення про зміст, опис та порядок використання

  символіки Літинського району Вінницької області"

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про зміст, опис та порядок використання символіки

Літинського району Вінницької області

1. Зміст символіки Літинського району Вінницької області

1.1. Символікою Літинського району Вінницької області є його Прапор та Герб.

1.2. Головним елементом Прапора та Герба Літинського району Вінницької області є поєднання трьох кольорів: синього, жовтого та зеленого, що символізують мирне небо, золотисті хлібні ниви, багату природу Літинщини, її лісистість, а також наявність символу – Подільського сонця, що вказує на приналежність району до історичного Поділля.

1.3. Синій та жовтий кольори на Прапорі та Гербі Літинського району Вінницької області використано як елементи Державного Прапора України.

  2. Опис символіки Літинського району Вінницької області

2.1. Прапор Літинського району Вінницької області

2.1.1. Прапор Літинського району Вінницької області являє собою прямокутне полотнище зі співвідношенням ширини до довжини 2:3, яке складається з трьох горизонтальних смуг – синьої, жовтої та зеленої (співвідношення їх ширин 2:1:1).

2.1.2.  На синьому полі біля древка – жовте усміхнене 16-променеве сонце.

2.1.3. Древко Прапора Літинського району Вінницької області дерев’яне. Верхівка древка має форму видовженої на конус кулі.

2.1.4. Зворотна сторона Прапора району дзеркальна до лицьової.

2.1.5. Прапор Літинського району Вінницької області є в оригіналі, а також можлива наявність його дублікатів, розміри яких мають відповідати меті їх використання.

2.1.6. Зображення Прапора Літинського району Вінницької області додається до Положення та є його невід’ємною частиною.

2.2. Герб Літинського району Вінницької області

2.2.1. Герб Літинського району Вінницької області має форму щита, який перетятий золотою балкою на синє та зелене поля.

2.2.2.  На верхньому синьому полі – золоте усміхнене 16-променеве сонце, на золотій балці три зелені листки дуба, які характеризують місцеву рослинність.

2.2.3. На нижньому зеленому полі дві покладені навхрест срібні шаблі з золотими руків’ями.

2.2.4.  Щит вписано в картуш з пшеничними колосками й увінчано золотим Тризубом.

2.2.5. Герб Літинського району Вінницької області є в оригіналі, а також можлива наявність його дублікатів, розміри яких мають відповідати меті їх використання.

2.2.6. Зображення Герба Літинського району Вінницької області додається до Положення та є його невід’ємною частиною.

3. Порядок використання символіки

Літинського району Вінницької області

3.1. Прапор Літинського району Вінницької області

3.1.1. Постійним місцем зберігання Прапора Літинського району Вінницької області є кабінет голови районної ради.

3.1.2. Прапор Літинського району Вінницької області (його дублікати) встановлюється у залі пленарних засідань під час проведення сесій, а також під час офіційних заходів та урочистостей поруч з Державним Прапором України та в інших місцях виключно за погодженням із районною радою.

3.1.3. На знак всенародного трауру до Прапора Літинського району Вінницької області (його дублікатів) кріпиться чорна стрічка.

3.2. Герб Літинського району Вінницької області

3.2.1. Герб Літинського району Вінницької області розміщується у залі пленарних засідань районної ради поруч з Малим Державним Гербом України, а його дублікат при необхідності може встановлюватися, зображуватися в інших місцях виключно за погодженням із районною радою.

3.2.2. Зображення символіки Літинського району може використовуватися на паперових та інших не заборонених законодавством носіях (емблемах, значках, вимпелах тощо) виключно за згодою районної ради.

3.3.3. Контроль за додержанням порядку використання символіки Літинського району Вінницької області, встановленого цим Положенням, здійснюється головою районної ради.

 

  Заступник голови районної ради                                                      Масний О.Д.