Літинська районна рада
Літинський район, Вінницька область

Призначення пенсій у 2017—2018 роках

Переглядів: 519

Згідно із Законом №2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі 2148) змінено норми ст. 26 За­кону № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі 1058) і визначені умови призначення пенсії за віком. Так, відповідно до ч. 1 цієї статті передбачено, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу — не менш як 15 років до 31 грудня 2017 р.

Починаючи з 1 січня 2018 р. право на призначення пен­сії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності такого стажу:

з 1 січня до 31 грудня 2018 р. — не менш як 25 років;

з 1 січня до 31 грудня 2019 р. — не менш як 26 років;

з 1 січня до 31 грудня 2020 р. — не менш як 27 років;

з 1 січня до 31 грудня 2021 р. — не менш як 28 років;

з 1 січня до 31 грудня 2022 р. — не менш як 29 років;

з 1 січня до 31 грудня 2023 р. — не менш як 30 років;

з 1 січня до 31 грудня 2024 р. — не менш як 31 рік;

з 1 січня до 31 грудня 2025 р. — не менш як 32 роки;

з 1 січня до 31 грудня 2026 р. — не менш як 33 роки;

з 1 січня до 31 грудня 2027 р. — не менш як 34 роки;

починаючи з 1 січня 2028 р. — не менш як 35 років.

До досягнення віку, визначеного абзацами першим і другим цієї частини, право на пенсію за віком за наяв­ності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 р. народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років — які народилися до 30 вересня 1956 р. включно;

55 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1956 до 31 березня 1957 р.;

56 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1957 р.;

56 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1957 до 31 березня 1958 р.;

57 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1958 р.;

57 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1958 до 31 березня 1959 р.;

58 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1959 р.;

58 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 до 31 березня 1960 р.;

59 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1960 р.;

59 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1960 до 31 березня 1961 р.;

60 років — які народилися з 1 квітня до 31 грудня 1961 р.

Частиною 2 ст.26 визначено, що в разі відсутності почи­наючи з 1 січня 2018 р. страхового стажу, передбаченого ч. 1 цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 років мають особи за наявності такого стажу:

до 31 грудня 2018 р. — від 15 до 25 років;

з 1 січня до 31 грудня 2019 р. — від 16 до 26 років;

з 1 січня до 31 грудня 2020 р. — від 17 до 27 років;

з 1 січня до 31 грудня 2021 р. — від 18 до 28 років;

з 1 січня до 31 грудня 2022 р. — від 19 до 29 років;

з 1 січня до 31 грудня 2023 р. — від 20 до 30 років;

з 1 січня до 31 грудня 2024 р. — від 21 до 31 року;

з 1 січня до 31 грудня 2025 р. — від 22 до 32 років;

з 1 січня до 31 грудня 2026 р. — від 23 до 33 років;

з 1 січня до 31 грудня 2027 р. — від 24 до 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 р. — від 25 до 35 років.

Частиною 3ст. 26 визначено, що в разі відсутності почи­наючи з 1 січня 2019 р. страхового стажу, передбаченого ч. 1 і 2 цієї статті, право на призначення пенсії за віком ма­ють особи після досягнення віку 65 років за наявності тако­го страхового стажу:

з 1 січня до 31 грудня 2019 р. — від 15 до 16 років;

з 1 січня до 31 грудня 2020 р. — від 15 до 17 років;

з 1 січня до 31 грудня 2021 р. — від 15 до 18 років;

з 1 січня до 31 грудня 2022 р. — від 15 до 19 років;

з 1 січня до 31 грудня 2023 р. — від 15 до 20 років;

з 1 січня до 31 грудня 2024 р. — від 15 до 21 року;

з 1 січня до 31 грудня 2025 р. — від 15 до 22 років;

з 1 січня до 31 грудня 2026 р. — від 15 до 23 років;

з 1 січня до 31 грудня 2027 р. — від 15 до 24 років;

починаючи з 1 січня 2028 р. — від 15 до 25 років.

Крім того, ч. 4 ст. 26 зазначено, що в разі відсутності по­чинаючи з 1 січня 2018 р. потрібного страхового стажу на дату досягнення віку, передбаченого ч. 1—3 цієї статті, пенсію за віком може бути призначено після набуття осо­бою страхового стажу, визначеного ч. 1—3 цієї статті, на дату досягнення відповідного віку.

Наявність страхового стажу, передбаченого ч. 1—3 цієї статті, який дає право на призначення пенсії за віком, ви­значається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звер­нення за призначенням пенсії.

Новацією є те, що починаючи з 1 січня 2028 о. за наявно­сті 40 і більше календарних років страхового стажу пенсія за віком призначається незалежно від віку. Це передбаче­но ч. 5 ст.26 Закону М» 1058.

 

Державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Згідно з пунктом 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону №2148  у період з 1 січня 2018 до 31 грудня 2020 р. особам, які досягли віку, визначеного ч. 1 ст. 26 Закону №1058, та не набули страхового стажу, передбаченого нормами цієї статті, за наявності в них не менш як 15 ро­ків страхового стажу призначатиметься тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату (далі — тимчасова допомога).

Тимчасова допомога призначатиметься органами соціально­го захисту населення і виплачуватиметься до досягнення осо­бами віку, з якого вони набувають права на призначення пенсії.

Тимчасова допомога непрацюючій особі, яка досягла за­гального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, буде призначатися з урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Хмільницьке об’єднане управління Пенсійного фонду України

« повернутися до списку новин