Літинська районна рада
Літинський район, Вінницька область

Перерахунок пенсій з 1 жовтня 2017 року в рамках пенсійної реформи

Переглядів: 572

Верховна Рада України 3 жовтня 2017 р. ухвалила Закон України № 2148-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».

Спробуємо розібратися, кого стосуються ці зміни, на який розмір підви­щення пенсії слід сподіватися пенсіонерам, які вийшли на пенсію до 2009 р., та коли пенсіонери одержать перерахований розмір пенсії, а також які зміни внесено цим Законом щодо призначення пенсій у подальшому, що потрібно знати молоді вже сьогодні для того, щоб не втратити права на пенсію.

Осучаснення пенсій

У жовтні п. р. пенсіонери одержать підвищений розмір пенсії. Це відбу­вається у зв’язку з ухваленням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підви­щення пенсій» (далі — Закон № 2148).

Перерахунок пенсій проведено з кількох аспектів, а саме:

— із зміною показника середньої заробіт­ної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для об­числення пенсій (осучаснення пенсій);

використанням нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

переглядом відсотків зменшення розміру пенсій за достроковий вихід на пенсію жінок у 55-річному віці;

виплати пенсій працюючим пенсіо­нерам незалежно від факту роботи.

Кого стосується осучаснення пенсій

З 1 жовтня 2017 р. перераховано:

пенсії, призначені до 1 жовтня поточного року. При цьому перерахунок проведено із за­стосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхо­ві внески, обчисленої як середній показ­ник за 2014, 2015 і 2016 р. (3764,40 грн), та величини оцінки одного року страхово­го стажу в розмірі 1 %. Це стосується пен­сіонерів, які одержують пенсії за нормами Закону України від 09.07.2003 р. №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058), та військовослужбовців строко­вої служби — інвалідів унаслідок захво­рювання, пов’язаного з проходженням служби, в тому числі тих, які одержують пенсію за нормами Закону України від 09.04.92 р. №2262-ХІІ «Про пенсійне за­безпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі — За­кон N9 2262), оскільки заробіток для об­числення таких пенсій визначається від­повідно до ст. 40 Закону №1058.

Не слід очікувати, що пенсії всіх пен­сіонерів зростуть однаково, збільшен­ня розміру пенсії у зв’язку з осучасненням заробітку в кожного пенсіонера своє, оскільки враховуються показни­ки коефіцієнта заробітку та тривалість страхового стажу кожного пенсіонера (індивідуальні показники особи).

Приклад перерахунку пенсій за нормами Закону № 1058

  1. Чоловік працював на шкідливих роботах за Списком № 2, належить до категорії дітей війни. Пенсія за віком призначена у 2000 р. Страховий стаж — 46 років два міся­ці, з них 20 років — робота за Списком № 2. Коефіцієнт йо­го заробітної плати становить 1,27.

Розмір пенсії до перерахунку становив 1581,98 грн; роз­мір пенсії після перерахунку — 2585,57 грн, сума підви­щення — 1003,59 грн.

  1. Жінка, техпрацівниця у школі. Пенсія за віком призна­чена у 2007 р. Страховий стаж — 34 роки чотири місяці. Коефіцієнт її заробітної плати становить 0,87097.

Розмір пенсії до перерахунку — 1464,49 грн; розмір пен­сії після перерахунку — 1609,59 грн. Сума підвищення — 145,10 грн.

Переведення з пенсій, призначених за спеціальними законами, на пенсію за Законом № 1058

Пенсіонерам, пенсії/щомісячне довічне грошове утри­мання яким призначені відповідно до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засо­бів масової інформації та соціальний захист журналістів». Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депута­та України, розмір яких розрахований за матеріалами пенсійних справ за нормами Закону №1058 із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) за 2014-2016рр. та величини оцінки одного року страхового ста­жу — 1%. буде більший, проводиться автоматичне (без їх­нього звернення) переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом № 1058.

При цьому такі пенсіонери у будь-який час зможуть звернутися до органів Пенсійного фонду для переведення їх на пенсію за спеціальним законом із встановленням розміру пенсії, одержуваної до переведення на Закон № 1058. Повернутися на пенсії за спеціальним законом вони матимуть змогу з першого числа місяця, наступного за тим, у якому надійшла від них відповідна заява.

Повернення відсотків за достроковий вихід на пенсію жінок

До 1 січня 2015 р. пунктом 7-2 Прикінцевих положень За­кону № 1058 право дострокового виходу на пенсію за ві­ком мали жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу — не менш як 30 років та за умови звіль­нення з роботи. У такому разі розмір їхньої пенсії, обчисле­ний відповідно до ст. 27, з урахуванням ст. 28 цього Зако­ну, зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Передбачалося, що зменшення розміру пенсії за віком за­стосовується впродовж усього періоду одержання пенсії не­залежно від її виду (крім випадків, коли жінка відмовлялася від одержання дострокової пенсії та продовжувала працювати).

Законом № 2148 таку норму змінено І передбачено, що зменшення розміру пенсії за віком застосовується до до­сягнення віку, передбаченого ч. 1 ст. 26 цього Закону, та впродовж періоду, який дорівнює кількості повних та не­повних місяців дострокового виходу на пенсію після досяг­нення жінкою віку, передбаченого ч. 1 ст. 26 цього Закону. Після завершення такого періоду розмір пенсії перегля­дається без застосування зниження пенсії з дня, наступно­го за днем завершення цього періоду.

Наприклад, жінці, яка народилася 1 серпня 1958 р. та ма­ла 30 років страхового стажу, з серпня 2013 р. призначили дострокову пенсію за досягнення 55-річного віку. Пенсій­ний вік, установлений ст. 26 Закону № 1058 для жінок, які народилися в період з 1 квітня до 30 вересня 1958 р.,- 57 років. Тобто жінка вийшла на пенсію на два роки раніше, внаслідок чого розмір її пенсії було зменшено на 12%. Вона досягла 57-річного віку 1 серпня 2015 р. і до 30 вересня р, одержувала зменшений розмір пенсії. Цей період становить два роки два місяці. Ураховуючи зміни в Законі, з 1 жовтня 2017 р. розмір її пенсії переглядається без засто­сування зниження пенсії за достроковий вихід на пенсію.

Начальник об’єднаного управління                                        Л.Майструк

Для надання додаткової інформації в управлінні

працює телефон «гарячої лінії» 2 17 23

« повернутися до списку новин