Літинська районна рада

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ПОСАДУ ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЛІТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Літинська центральна районна лікарня Літинської районної ради»

Відповідно до п. 18 ч. 6 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України № 1094 від 27.12.2017 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення 23 сесії районної ради 7 скликання від 05.09.2018 р. № 437 «Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від 07.12.2016 р. № 174 «Про затвердження Порядку призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища Літинського району», рішень 26 сесії районної ради 7 скликання від 26.12.2018 р. № 521 «Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Літинська центральна районна лікарня» Літинської районної ради та № 522 «Про конкурс на посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Літинська центральна районна лікарня Літинської районної ради» оголошується конкурс на посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Літинська центральна районна лікарня Літинської районної ради».

Документи на учать у конкурсі приймаються з 17 січня 2019 року по 06 лютого 2019 року за адресою:

22300, Вінницька обл., смт. Літин, вул. Соборна 7, тел. 2-15-97.

Дата проведення конкурсу на посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Літинська центральна районна лікарня Літинської районної ради» – 13 лютого 2019 року.

Умови проведення конкурсу:

Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є його відкритість та публічність.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку комунального некомерційного підприємства на два роки.

До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними або їх дієздатність обмежена;

мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькими особами або членами сім’ї керівника органу управління.

Вимоги до кандидатів для участі в конкурсі.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Зазначені документи подаються або надсилаються поштою за адресою: Літинська районна рада вул. Соборна, 7 смт. Літин, 22300, з поміткою «документи на участь у конкурсі». Контактний телефон: 2-15-97 Реверчук Олена Павлівна.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів для участі в конкурсі:

вища медична освіта;

стаж роботи у сфері медицини не менше п’яти років;

володіння державною мовою;

здатність за своїми діловими, моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Інформація про умови оплати праці, відомості про матеріально-технічну базу комунального некомерційного підприємства розміщуються на офіційному сайті районної ради www.litin-rada.gov.ua.

Додаток 1 - Заява

Додаток 2 - ЗГОДА на обробку персональних даних

Додаток 3 - ПОПЕРЕДЖЕННЯ про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Додаток 4 - ЗАЯВА про відсутність конфлікту інтересів« повернутися до списку оголошень