Літинська районна рада
Літинський район, Вінницька область

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі

 

   Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі – Закон № 1700), який введено в дію з 26 квітня 2015 року, значно детальніше, ніж його попередник, Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI (далі – Закон № 3206), регламентує питання, пов’язані з конфліктом інтересів на публічній службі та його врегулюванням.

   Норми Закону № 1700 щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів поширюються на осіб, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, тобто на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та на прирівняних до них осіб.

   Таким чином приписи законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів поширюються не лише на чиновників, але і на посадових осіб державних або комунальних підприємств, установ та організацій, а також осіб, які надають публічні послуги, зокрема, нотаріусів.

   Закон № 1700 розрізняє два види конфлікту інтересів: потенційний та реальний, а також вводить нове поняття: «приватний інтерес».

   Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

   Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

   Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

   Саме наявність чи відсутність у особи приватного інтересу до вирішення певного питання у більшості випадків буде індикатором, що свідчитиме про конфлікт інтересів у особи.

   В основі організації роботи щодо врегулювання конфлікту інтересів на державній службі лежить забезпечення виконання державними службовцями вимог, передбачених статтями 28 - 36 Закону «Про запобігання корупції» (розділ V «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Закону №1700)

   Особи, на яких поширюється законодавство щодо конфлікту інтересів, повинні вживати заходів щодо недопущення його виникнення та заходів щодо його врегулювання, якщо він все-таки виник.

   Визначені антикорупційним законодавством обов’язки особи в цій сфері зображені на наступній схемі.

   Так, Закон № 1700 зобов'язує суб'єктів відповідальності:

1. вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

2.  повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі — Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Агентство) чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

3.  не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

4. вживати заходів щодо регулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб

 

Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав  з метою запобігання конфлікту інтересів

 

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі: методичний посібник для державних службовців